Đế + IC fix face id JC (25 chân, 20 chân, 16 chân)

75,000680,000

Mô tả

 

ic fix face

Thông tin bổ sung

Loại

support X->XSM (20 chân), support X->12PM, ipad pro 3/4 (25 chân), support 13mini->13PM