Giảm giá!

Cáp loa trong JC fix FaceID / cáp Receiver FPC (X – 12PM, SE2)

185,000320,000

Mô tả

cap loa trong jc 1 cap loa trong jc 2

cap loa trong jc

loa trong

Thông tin bổ sung

Loại

Full cụm loa IPX, Full cụm loa IPXS, Full cụm loa IPXSM, Full cụm loa IPXR, Dây trơn IP11, Dây trơn IP11P, Dây trơn IP11PM, Dây trơn IP12Mini, Dây trơn IP12/12P, Dây trơn IP12PM, Dây trơn IPSE