200 Miếng dán thấu kính camera

30,000

Mô tả

Miếng dán thấu kính camera:

  • – 1 tấm lớn khoản 100 miếng dán.
  • – Bịch 2 tấm lớn: 30k

Trong quá trình sửa chữa camera, miếng dán thấu kính sẽ bảo vệ camera khỏi bụi bẩn.

dan thau kinh camera 1 dan thau kinh camera 2 1 dan thau kinh camera 3 1 dan thau kinh camera 4 1 dan thau kinh cameradan thau kinh camera 5 dan thau kinh camera 1 1

dan thau kinh camera 3 dan thau kinh camera 4