Cổ cảm ứng – màn hình SS A40

17,000

Mô tả

co man hinh samsung a40

0 02 06 42700616d8c6068c0d9bb67c4577830084633d0d2e7c75d775626ca06245dfc4 e5d424f9

Thông tin bổ sung

Loại

Cổ cảm ứng A40, Cổ màn hình A40