Giảm giá!

MK Cảm Ứng 11Pro + OCA Đại Bàng (CÓ IC | KO IC)

255,000265,000

 

 

Mô tả

 

 

tp db 11p oca 1 tp db 11p oca 4 tp db 11p oca 6 tp db 11p oca ic 1 tp db 11p oca ic 2 tp db 11p oca ko ic 1 tp db 11p oca ko ic 2 tp db 11p oca ko ic 3

Thông tin bổ sung

Phân loại

Có IC, Không IC