Bàn nhiệt mini

56,000

Phù hợp với tay hàn JBC  936, 210, T12

Hết hàng

Mô tả

𝐁𝐀̀𝐍 𝐍𝐇𝐈𝐄̣̂𝐓 𝐌𝐈𝐍𝐈

Phù hợp với tay hàn JBC  936, 210, T12

Được sản xuất bằng đồng nguyên chất nên tăng nhiệt độ nhanh chóng.

Không chì nhiệt độ ổn định, không đổi

Bà nhiệt mini hỗ trợ tháo socket, đục làm nóng ic, lấy chì cũ…..

bàn nhiệt mini bàn nhiệt mini bàn nhiệt mini
Xem thêm