Viền Sắt Trong Camera 11 Pro, 11PM

11,000

 

 

Mô tả

vien sat trong camera iphone 11 Pro va 11 Pro Max 1 vien sat trong camera iphone 11 Pro va 11 Pro Max

 

Thông tin bổ sung

Loại viền

Viền 1 – Trái trên dày, Viền 2 – Trái dưới dày, Viền 3 – Phải mỏng

Có thể bạn thích…