Màn hình LG D680 / D682 / D684 / G pro lite ( có home, 2 fim đèn) (T,Đ)(LCD) -