Bộ vỏ

Linh kiện vỏ, viền các dòng điện thoại iphone, ipad, samsung, huawei, oppo,sony,…