Viền sắt trong Camera iPhone 11

11,000

 

 

Mô tả

vien sat trong camera iphone 11

 

Xem thêm

Thông tin bổ sung

Loại viền sắt trong

Viền 1 – Dày, Viền 2 – Mỏng