THAY LINH KIỆN IPAD

GIÁ THAY CHỈ DÀNH CHO THỢ/ CỬA HÀNG/ ĐẠI LÝ

Chú thích:

ĐVT : 1 = 1000 VND

C/R = Chung/ Riêng = Giá khi thay chung mk or mh / Giá thay riêng linh kiện

IPADÉP KÍNHÉP C/UTHAY MH
ipad 1
(A1219/A1337)
   
Ipad 2
(A1395/A1397/A1396)
 280800
Ipad 3
(A1416/A1430/A1403)
 280800
Ipad 4
(A1458/A1459/A1460)
 280800
Ipad mini 1
(A1432/A1454/A1455)
 3001000
Ipad mini 2
(A1489/A1491/A1490)
  1100 (giảm 100k giữ dc mk)
Ipad mini 3
(A1599/A1600)
 300 1100 (giảm 100k giữ dc mk)
Ipad mini 4
(A1538/A1550)
5006001700
Ipad mini 5
(A2133/A2124/A2125/A2126)
5008002050
ipad mini 6 2021
(A2568)
1000 6200
Ipad Air 1
(A1474/A1476/A1475)
 3501500 (giảm 100k giữ dc mk)
Ipad Air 2
(A1566/A1567)
5007002000 zin new
(làm hết nhòe 650/900)
ipad 9.7 in (2016)
(A1673/A1674/A1675)
5507002250
ipad GEN 5 (2017)
(A1822/A1823) (chung air1 khác home)
 3501500
ipad GEN 6 (2018)
(A1893/A1954)
 3501500
ipad 10.2in GEN 7
(A2197/ A2200/ A2198)
 3501500
ipad 10.2in GEN 8
(A2270/ A2428/ A2429/ A2430)
 3501500
ipad GEN 9
(A2602)
 3501500
ipad 10.5in 2017 ĐỜI 1
(A1701/A1709/A1852)
7009002500 in new
3000 zin cty
ipad 10.5in 2019 ĐỜI 2/ AIR 3
(A2152/A2153/A2154/A2123)
 700 9002500 in new
3000 zin cty
ipad 10.9in 2020 / Air 4
(A2316/ A2324/ A2325/ A2072)
80012003200 zin new
4200 tm
ipad 10.9in 2022/ Air 5
(A2589/ A2591)
90014003200 zin new
ipad pro 11 in 2018 (ko home)
(A1980/A1934/A1979/A2013)
100015003350 zin new
ipad pro 11 in 2020 (ko home)
(A2228/A2068/ A2230/A2231)
100015003350 zin new
ipad pro M1 11inch 2021
(A2301, A2459, A2460)
100017004150 zin new
ipad pro 12.9 in 2015 ĐỜI 1
(A1584/A1652)
100015003950 zin new
ipad pro 12.9 in 2017 ĐỜI 2
(A1670/A1671/A1821)
150019007500
ipad pro 13in 2018 (12.9 ĐỜI 3)
(A1876/A1895/A1983/A2014)
11001700 4200 zin new
4950 TM
ipad pro 13in 2020 ( 12.9 Đời 4)
(A2229/A2069/A2232/A2233)
110017004200 zin new
4950 TM
iPad pro 12.9 M1 2021 Đời 5
(A2379, A2461, A2462)
150019006900