THAY LINH KIỆN APPLE WATCH – AIRPODS

GIÁ THAY CHỈ DÀNH CHO THỢ/ CỬA HÀNG/ ĐẠI LÝ

Chú thích:

ĐVT : 1 = 1000 VND

C/R = Chung/ Riêng = Giá khi thay chung mk or mh / Giá thay riêng linh kiện

THAY LINH KIỆN AIRPODS

AirpodsPin ( 1 tai)Pin dock sạcVỏ 1 taiVỏ 2 taiLoa
Airpods 1300350350550550
Airpods 2300350350550550
Airpods 3500
Airpods pro400550500800550

THAY LINH KIỆN APPLE WATCH

APPLE WATCHÉP KÍNHÉP CẢM ỨNGTHAY MÀN HÌNH
S1 – 38mm – 42mm250350800
500 lem icon
S2/S3 – 38mm4006001200
S2/S3 – 42mm4006001200
S4 – 40mm4006002100
S4 – 44mm4006002100
S5/SE – 40/44mm4506502300
S6 – 40mm4507502500
S6 – 44mm4507502500
S7 41/45mm8002700
S8 41/45mm

Thay Linh Kiện Khác

Apple WatchThay pin
(C/R)
Thay vỏ
(sườn + lưng sau)
Nút xoayMicro SạcDây nối
MH main
Thay nắp
lưng sau
ko cụm sạc
Cụm
nắp lưng sạc
Đế sạc
Seri 1  200/300100/200200/300150/250300/400 
Seri 2 / seri 3450/600 350/500250/450350/500150/250300/400200/300
Seri 4450/600800/1000350/500250/450350/500250/450500/700 
Seri 5/ SE450/600800/1000350/500250/450350/550250/450500/700300/400
Seri 6450/6001000/1200350/550300/500450/650300/500600/800350/550
Seri 7500/6501800/2200400/600300/500500/700300/500600/800350/550