THAY LINH KIỆN APPLE WATCH – AIRPODS

GIÁ THAY CHỈ DÀNH CHO THỢ/ CỬA HÀNG/ ĐẠI LÝ

Chú thích:

ĐVT : 1 = 1000 VND

C/R = Chung/ Riêng = Giá khi thay chung mk or mh / Giá thay riêng linh kiện

THAY LINH KIỆN AIRPODS

AIRPODSPIN (1 tai)
BH 3 tháng
PIN DOCK SẠCVỎ
Airpods 1300350400
Airpods 2300350400
Airpods 3500
Airpods pro400550500

THAY LINH KIỆN APPLE WATCH

APPLE WATCHÉP KÍNHÉP CẢM ỨNGTHAY MÀN HÌNHTHAY PIN (C/R)
S1 – 38mm – 42mm250350800
500 lem icon
S2/S3 – 38mm4006001200
S2/S3 – 42mm4006001200
S4 – 40mm4006002100800/1000
S4 – 44mm4006002100350/550
S5/SE – 40/44mm4506502500800/1000
S6 – 40mm4507502500600/800
S6 – 44mm4507502500
S7 41/45mm8003900

Apple WatchThay nắp
lưng sau (C/R)
Thay vỏ (C/R)Dây nối
MH main (C/R)
Phụ kiện khác (C/R)
S1 – 38/42mm200/300400/600100/250 
S2/S3 – 38mm300/400600/800300/500nút xoay: 500/700
S2/S3 – 42mm300/400600/800300/500nút xoay: 500/700
S4 – 40mm300/500 (ko cụm sạc)
650/850 (có cụm sạc)
800/1100300/500nút xoay: 500/700
S4 – 44mm300/500 (ko cụm sạc)
650/850 (có cụm sạc)
400/600300/500nút xoay: 500/700
S5/SE – 40mm300/500 (ko cụm sạc)
650/850 (có cụm sạc)
800/1000350/550dây nút nguồn: 700/900
nút xoay: 500/700
S5/SE – 44mm300/500 (ko cụm sạc)
650/850 (có cụm sạc)
600/800350/550Sạc ko dây: 600/800
Sạc ko dây SE: 700/900
nút xoay: 500/700
S6 – 40mm800/10001200/1400 hồng600/800dây nút nguồn: 800/1000