Mặt kính cảm ứng Đại Bàng iP11P (Có IC / Không IC)

268,000276,000

Mô tả

Mặt kính cảm ứng Đại Bàng iP11P (Có IC / Không IC)

Mặt kính cảm ứng iphone 11 pro không ic

 

Xem thêm

Thông tin bổ sung

Phân loại

Có IC, Không IC