Pin Android Mã 2 – 3100mAh (OPPO (N1 R3 R8205 r8207 R1C R8200 A33 A33M A37/M) | HW (MATES P10 , Honor PLAY3E , Honor 6A , Honor 6S , Honor 7 , Honor 8A , Enjoy 6S , Enjoy 9E NOVA) | VIVO (Y53 Y75 X21/X21A) | Xiaomi (Xiaomi 9 Xiaomi NOTE …G CẤU HÌNH CAO, Xiaomi 7 Xiaomi PLAY) | Meizu (Meizu NOTE /NOTE1 note2 , Meizu NOTE2 , Meizu 5 V8 X8 16TH) | ASUS C11P1709)

115,000

Mô tả

Thông tin pin Android mã 2

🔹 Kích thước: 40*59*76

🔹 Dung lượng: 3100mAh

🔹 Model sử dụng: 

OPPON1 R3 R8205 r8207 R1C R8200 A33 A33M A37/M
HWMATES P10 , Honor PLAY3E , Honor 6A , Honor 6S , Honor 7 , Honor 8A , Enjoy 6S , Enjoy 9E NOVA
VIVOY53 Y75 X21/X21A
XiaomiXiaomi 9 Xiaomi NOTE …G CẤU HÌNH CAO, Xiaomi 7 Xiaomi PLAY
MeizuMeizu NOTE /NOTE1 note2 , Meizu NOTE2 , Meizu 5 V8 X8 16TH
ASUSC11P1709

 

pin ad 002 1 PIN AD 2 PIN AD 2 1 PIN AD 2 4