Màn hình 12PM JK OLED

1,420,000

Mô tả

 

mh ip12pm jk oled 2 mh ip12pm jk oled ko san ic 0

mh ip12pm jk oled ko san ic 1 mh ip12pm jk oled ko san ic 2 mh ip12pm jk oled ko san ic 3 mh ip12pm jk oled san ic 0 mh ip12pm jk oled san ic 1 mh ip12pm jk oled san ic 2 mh ip12pm jk oled san ic 3 mh ip12pm jk oled san ic 4 mh ip12pm jk oled

mh 12pm oled

Xem thêm

Thông tin bổ sung

Loại

Sàn được ic apple, Không sàn ic