Mặt kính Samsung TAB A (2016) 7inch / T285 (xám gold, T, Đ) -