Màn hình LG D685 / D686 / G pro lite ( không home, 4 fim đèn) (T, Đ)(LCD) -