Keo UV WL fix camera sau (xanh, đỏ, vàng)

33,00093,000

Mô tả

Keo UV WL chuyên fix camera sau :

Ống màu xanh dùng bóc tấm Filter

Ống màu vàng fix rung

Ống màu đỏ để dán lens

keo uv WL fix camera 1 keo uv WL fix camera 2 keo uv WL fix camera 3 keo uv WL fix camera 4 keo uv WL fix camera 5

keo uv fix camera

Thông tin bổ sung

Loại

Xanh (lấy tấm Filter), Đỏ (dán lens), Vàng (fix rung), Set 3 màu