Combo 41 Cáp Fix % Pin MX (Tặng Box MX)

2,500,000

Hết hàng

Danh mục:

Mô tả

VỚI GIÁ 𝟐𝟓𝟎𝟎𝐊
ĐƯỢC 𝟒𝟏 cáp FIX % Pin MX KHÔNG CẦN BOX
🆘 TẶNG 𝟏 𝐁𝐨𝐱 𝐅𝐢𝐱 𝐏𝐢𝐧 𝐌𝐗 Fix % Pin Theo Ý
(1 cáp chỉ 𝟔𝟏𝐊 còn được tặng box)

MUA 41 CAP TANG BOX 2 BOX MX CAP FIX PIN MX 3 CAP FIX PIN MX 4