Cổ cảm ứng – màn hình SS A80

17,000

Mô tả

co mh a80 5 co cam ung a80 1 co cam ung a80 2 co cam ung a80 3 co cam ung a80 4 co mh a80 4 co mh a80 3 co mh a80 2 co mh a80 1

Thông tin bổ sung

Loại

Cổ cảm ứng A80, Cổ màn hình A80