Cổ cảm ứng – màn hình SS A22 4G

17,000

Mô tả

 

co cu mh ss a22 1 co cu mh ss a22 2 co cu mh ss a22 3 co cu mh ss a22 4

Thông tin bổ sung

Loại

Cổ cảm ứng A22 4G, Cổ màn hình A22 4G