Cổ cảm ứng – màn hình Oppo Reno 4/ A93

17,000

Mô tả

Cổ Cảm Ứng – Cổ Màn Hình Reno 4

reno 4 1

co reno 4 1 co reno 4 2 co reno 4 3 co reno 4 4

Thông tin bổ sung

Loại

Cổ cảm ứng Reno 4, Cổ màn hình Reno 4