Cổ cảm ứng – màn hình SS Note 10 Lite

17,000

 

 

Mô tả

 

 

co mh ss note 10 lite 1 co mh ss note 10 lite

 

 

Thông tin bổ sung

Phân loại

Cổ cảm ứng, Cổ màn hình