Keo SJ, dán benzen

Keo SJ keo zin chuẩn. 
Dán đẹp ít bọt hơn so với các loại keo khác.

Ngoài ra đối với dòng màn hình cong Samsung có loại keo zin hộp dành riêng. Keo chuẩn từ kích thước đến độ bo góc cũng như lỗ camera dành cho màn hình cong.