COUPON

Danh sách mã Coupon

v1

MÃ: LKVF5K

HSD: 30/06/2024

Điều kiện: Sử dụng mã giảm 5K cho đơn hàng tối thiểu 60K

v2

MÃ: LKVF15K

HSD: 30/06/2024

Điều kiện: Sử dụng mã giảm 15K cho đơn hàng tối thiểu 300K

h 02

MÃ: LKVF50K

HSD: 30/06/2024

Điều kiện: Sử dụng mã giảm 50K cho đơn hàng tối thiểu 1000K

Cách sử dụng mã Coupon

Sau khi thêm hàng hoá cần thiết vào giỏ hàng. Chọn Xem giỏ hàng để kiểm tra lại đơn hàng và áp dụng mã Coupon.

Nhập Mã Coupon và ô ” Mã ưu đãi ” và bấm ” Áp dụng

coupon

Bấm “ Tiến hành thanh toán” để điền thông tin nhận hàng.

coupon 1

Bấm “ Đặt hàng ” để kết thúc đặt hàng.

Sau khi nhận đơn, LINHKIENVIETFONES sẽ liên hệ lại để báo hàng và xác nhận thông tin liên quan (Thanh toán, Bảo hành, Đơn vị gửi,…)